Kjøpsretten regulerer tvistespørsmål vedrørende alle slags kjøp.

Det kan være:

  • Fast eiendom
  • Hus, leilighet, hytte
  • Løsøre, tepper
  • Biler, båter
  • Bedrifter
  • Aksjer

Verdiene på det som blir overdratt er ofte betydelige.

 

Det oppstår gjerne spørsmål eller tvister i forbindelse med overdragelser.

Det kan være angående:

  • Kvaliteten
  • Leveringstiden
  • Prisen
  • Rettigheter

Vi kan vurdere konflikter, føre forhandlinger og finne løsninger.

Eventuelt ta sakene for Domstolene.

Eksempel:

Salg av eiendom med råte

Vi førte en sak i Borgarting lagmannsrett mot Forsvarsbygg.

Saken dreiet seg om kjøpet av en skoleeiendom i Rakkestad kommune.

Denne ble kjøpt av Slåttland Eiendom - fra staten ved Forsvarsdepartementet i 2005.

Dernest ble den ombygget til leieligheter.

I 2008 sviktet gulvet i en av leilighetene som et resultat av råteskader.

En kontroll viste at det var noe verre enn råte - ekte hussopp.

Det ville koste meget å utbedre.

Det ble full seier - vår klient ble tilkjent 5 mill. i erstatning av Forsvarsbygg.

Se artikkel i Bygge-Industrien.

Kontaktinfo

Skjerve-Nielsen & Co

Akersgt 45,
hjørnegården Karl Johan,
0158 Oslo

Telefon: 22 41 12 80
Mobil: 95 99 93 85
Mail: advokat@s-n.as
Back to Top